Tegnspråk- og tolkestudenter i Bergen Døvesenter 22. august kl. 10-14


Det er blitt en tradisjon. I flere år har studentene ved Høgskolen i Bergen besøkt Bergen Døvesenter, Bergen Døvekirke og Signo Konows senter for å bli kjent med området og fått informasjon, samt spist lunsj i storsalen. Oppgavene var fordelt: De nye studentene (1. året, tegnspråklinje) slappet av og får informasjon. Andre års studenter (tolkelinjen) forberedte mat til lunsj, dekket bord osv. Tredje års studenter (tolkelinjen, siste år) hadde som oppgave å tolke/stemmetolke alt som ble sagt.
Klikk på bildet, og igjen en gang til på bildet – så ser du flere bilder…

This entry was posted in Arrangement, Døvesenter. Bookmark the permalink.