Helene H. Sæle skal oppdatere hjemmesiden i daglig leders feriefravær

Daglig leder er bortreist fra 11. mai til 26. mai. Barne- og ungdomskonsulent Helene H. Sæle skal oppdatere hjemmesiden i hans fravær.
Eventuelle saker kan sendes til henne på helene@bgds.no.

This entry was posted in Kunngjøring. Bookmark the permalink.