Norges Døveforbund overtar tolkeformidlingen!

Nyhet i dag, tirsdag:

Fra og med 1. august 2014 blir organisering av tolketjenesten overtatt av Norges Døveforbund. Det ble vedtatt på NDFs styremøte i Oslo lørdag 29. mars 2014, etter flere korrespondanser mellom NAV sentralt (v/ Petter Hjort) og NDF (Bjørn A. Kristiansen).

– Hovedgrunnen til at vi fant det best å ta dette skrittet, er at det er en språkoversettelse og ikke et «hjelpemiddel» som NAV har lagt opp til i alle år, opplyser Bjørn A. Kristiansen. – Tolk for fremmedspråklige går ikke via NAV, så hvorfor skal vi gjøre det? spør Bjørn.

Daglig leder, Rune Anda, som er styremedlem i Norges Døveforbund, legger til at det også er mange andre grunner til forandring av hvem som skal ta seg av tolkeformidlingen i Norge, blant annet at brukermedvirkning aldri har fungert. NAV har alltid laget regler selv, alltid bestemt alt. Det skal det bli en endring på.

Tolkeforbundet er positiv til endringen og ser frem til at det blir laget nye retningslinjer nettopp i samarbeid mellom dem og NDF.

Detaljene i avtalen er ikke klar, men det blir noen møter til før begge organisasjonene + departementet kan signere avtalen. Brukernes tanker er også viktig å få med her. Kanskje du har noen forslag til hva som bør stå i avtalen? Norges Døveforbund er åpen for forslag som vil bli nøye vurdert. De som bor i Hordaland fylke kan sende forslag til innhold i avtalen på e-post til post(a)bgds.no.

 

This entry was posted in Tolk. Bookmark the permalink.