Årsmøte 10.03.2015: Toralf gjenvalgt som leder i Seniorgruppen

Senior-1Bergen Døvesenters Seniorgruppe hadde årsmøte tirsdag 10. mars. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått (møteleder: Thorbjørn J Sander). Nesten hele styret i seniorgruppen ble gjenvalgt: Toralf Ringsø (leder), Hans Erik Tofte (kasserer), Birgit T. Karlsen (styremedlem), Hans Birger Nilsen (1. varamedlem) og Elin Buanes (2. varamedlem). Sonja Eikenes gikk ut av styret og ble takket for god innsats.
Revisor: Marta Sander, vararevisor: Åge Lauritzen. Valgkomite: Malvin Kvingedal og Toralv Kvingedal. Vara: Sverre Johansen. Referat fra årsmøtet ble ferdig 15 minutter etterat årsmøtet ble avsluttet. Referent: Helge Herland.

 

This entry was posted in Senior. Bookmark the permalink.