BEAST 2015-2016

Beasts styre 2015-16

Styret i BEAST 2015-16, bak fra venstre: Arild P. Båtnes, Agnes Stueflaten, Helene Hodneland Sæle (leder), Kristian Bårtveit og Marie Straume. Foran fra venstre: Marica Maraz og Kjersti Granlund. Bildet er tatt 8. oktober 2015. Foto: RA.

This entry was posted in Ungdom. Bookmark the permalink.