Jobb i forbindelse med Døves Kulturdager 2017

ExtraStiftelsen har innvilget vår søknad på kr 650.000.
Midlene skal gå til lønn til en som skal jobbe med forberedelsene og gjennomføring av Døves kulturdager 2017.

Stillingen starter med 40% som utvides til 100% stilling senere i 2016 og fram til kulturdagene er avsluttet i 2017.
På grunn av kort tid til nyåret, er det mulig styret vil foretrekke at stillingen starter våren 2016.
Følg derfor med på oppslag, hjemmesiden og Facebook når stillingsannonsen kommer ut ca midten av desember.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.