Årsmøte i Bergen Døvesenter 17. mars 2016

Med 46 medlemmer tilstede på Årsmøte. Årsmøte varte 1 time og 45 minutter.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt uten bemerkninger og fikk dette utfallet:

Leder:
Gunnar Hansen.

Styremedlemmer:
Monica Lone Johansen
Aljona Urbone
Toralf Ringsø
Ole Morten Rolland

Varamedlem:
1. Gabrielle Kverneland
2. Agnes Stueflaten

Statsautorisert revisor: Steinbakk Revisjon AS.

Bilagsrevisor: Hans Erik Tofte
varabilagsrevisor: Ingunn Storlykken Herland.

Lovkomite: Erling Jacobsen, Klement Våge, Helge Herland.

Kapitalfondet: Erling Jacobsen, Klement Våge og Thorbjørn Johan Sander som vara. Pluss en representant fra styret.

This entry was posted in Arrangement, Døvesenter, Kunngjøring. Bookmark the permalink.