1. august 2016: Se det nye kontoret i døvesenteret (IKEA møbler)

Kontor august 2016

Mandag 1. august 2016 var det fire personer på kontoret: Asle Karlsen (til venstre), Martin Berhovde, Tor S. Fiksen (ser du ham?) og Rune Anda (som tok bildet). Det er blitt et trivelig kontor. Asle er forretningsfører, og er innom kontoret en dag i uken for å føre regnskap og utarbeide lønn til ansatte og kursledere. Martin begynte i dag i 30% stilling mens Tor har fått utvidet sin stilling fra 40% (fra 1. april) til 70% i dag. Begge jobber med forberedelsene til Døves kulturdager 2017 – og samarbeider med kulturdagerkomiteen. Og så har vi Rune som jobber som daglig leder i 100% stilling. Plassen ved siden av Asle tilhører Ida N. Bøe (barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider) som stort sett er på kontoret om torsdagene. Torsdag 4. august er storsalen åpent igjen etter ferien. Sees vi?

This entry was posted in Døvesenter. Bookmark the permalink.