2. nov. 2016: Besøk av Leiv Høgestøl. Han var prosjektleder da kjellerlokalene ble omgjort til barnehage, innviet 23. april 2008

2016-11-02-leiv-hogestol

Hyggelig gjensyn med vårt medlem, Leiv Høgestøl fra Onarheim i døvesenteret onsdag 2. november 2016. Han fylte 75 år i juli. Vi husker ham fra perioden 2007-2008 da han ledet arbeidet med å få omgjort kjellerlokalene til hensiktsmessige lokaler til barnehagedrift, som eies 100% av Bergen Døvesenter. Her poserer han foran statuene av Peter Jebsen og hans andre kone, Sophia Catharina i 2. etasje i døvesenteret. Det huset som nå tilhører Bergen Døvesenter ble bygget i 1869 som sommerbolig for konsul Peter Jebsens familie (han hadde til sammen 23 barn). Leiv Høgestøl fikk hilse på barnehagestyrer Karen og ble vist rundt i kjellerlokalene. Se denne siden.

This entry was posted in Døvesenter. Bookmark the permalink.