BEAST har årsmøte torsdag 17. november 2016 kl. 18.00 – Etter årsmøtet blir det åpen diskusjon der man diskuterer Beast sine planer i 2017 og framover

beast

This entry was posted in Kunngjøring. Bookmark the permalink.