8. mars 2017: Ledermøte i døvesenteret

Onsdag 8. mars var det ledermøte i storsalen med representanter fra underavdelinger + BDIK, eiendomsleder og barne- og ungdomsmedarbeider.

Ledermøte 08-03-2017

Fra venstre: Robert Demeter og Kaja M. Olsen fra Beast, Hans Erik Tofte og Ingunn Storlykken Herland fra Seniorgruppen, Øysten Grutle fra Bergen Døves Idrettsklubb, Kristin Fuglås Våge fra Kulturdagerkomiteen, Egil Johansen som eiendomsleder, Iselin Hauge fra Bergen Døves Ungdomsklubb samt Ida N. Bøe som barne- og ungdomsmedarbeider. I tillegg var også disse til stede: styreleder Gunnar Hansen og daglig leder Rune Anda (som tok bildet).

Blant saker som ble tatt opp var terminlisten, 17. mai-servering, torsdagsvakter, BDS-årsmøte og regnskap 2016/budsjett 2017, utbygging av nye bofellesskap, utleie av 3. etasje, oppgradering av brannvarslingsanlegg, status ifm Døves kulturdager i august, samt informasjon fra underavdelingene og andre.

This entry was posted in Møter. Bookmark the permalink.