Møte med døveforeningenes ansatte 2. mai 2017 – i Bergen

18238221_10212989472118689_7619476671810830602_o

Møte med ansatte i døveforeningene, i Bergen 2. mai 2017. Bak fra venstre: Daglig leder i Bergen Døvesenter, Rune Anda, styreleder Ole Mosand fra Telemark Døveforening (istedenfor daglig leder Bjørn Egil Hammerlund), daglig leder Niels Kristiansen i Oslo Døveforenings Frivilligsentral, daglig leder Harald Oppigård fra Møre og Romsdal Døveforening og daglig leder Vidar Sæle fra Oslo Døveforening. Foran fra venstre: Daglig leder Hanne Kvitvær fra NDF Stavanger og daglig leder Gerd-Unni Rougnø fra Frivilligsentral i Trondheim Døveforening. Foto : Mariusz Gajewski.

To ganger i året møtes ansatte i døveforeninger til erfaringsutveksling. I fjor ble møtet holdt i Oslo i februar, og på Gardermoen i september (parallellt med møte for styreledere i døveforeningene i Norge). Siste møte var altså i Bergen Døvesenter tirsdag 2. mai 2017. Møtet varte fra kl. 10 til 15. Mariusz og Zaneta ordnet med frukt, kaffe/te og lunsj (smørbrød).

Av saker som ble diskutert var blant annet:
* Medlemsrutiner (kontingentinnkreving og så videre)
* Tegnspråkkurs (bl.a. kurs for interesserte lærere)
* Asylsaker (som det ble mer og mer av i døveforeningene)
* Hvordan argumentere for å få økonomisk støtte fra det ­offentlige
* Siste nytt fra Norges Døveforbund (epost mottatt fra ­generalsekretær Bjørn A. Kristiansen)
* Foredragstema – og foredragshonorar
* SMS-muligheter til Veihjelp NAF, Viking, Falken og ellers andre
* Rapportskjema om likeperson
* Døves kulturdager i Bergen 2017 og Oslo 2018
* Neste møte for ansatte blir holdt i Stavanger

This entry was posted in Møter. Bookmark the permalink.