1. juni 2017: Møte og middag med Språkrådets styre

Språkråd - middag
Torsdag 1. juni 2017 var Bergen Døvesenter invitert til møte med styret i Språkrådet på Universitetet i Bergen. De hadde to dagers styremøte i Bergen (1.-2. juni). Toralf Ringsø og Rune Anda orienterte om Bergen Døvesenters arbeid, døves hverdag og om tegnspråk. Møtet varte i ca en time. Vi svarte også på spørsmål fra rådets styre. Om kvelden var vi inviter til middag i byen sammen med Språkrådets styre, samt representanter fra Universitetet i Bergen og fra Norges Handelshøyskole.

This entry was posted in Språk. Bookmark the permalink.