Høgskolen på Vestlandet ønsker seg døve søkere til sin bachelor i tegnspråk og tolking! – Klikk på bildet

Teiknspråk og tolking på Høgskulen

Kanskje noe å tenke på for de som blir ferdig på videregående i år eller neste år? Eller for noen som har lyst på nye utfordringer? Studieprogramansvarleg Inger Birgitte Torbjørnsen (og skolen) tenker at døve med utdanning i tegnspråk og tolking bør være en ettertraktet arbeidskraft på tolketjenester og i tegnspråkundervisning. Døve kan for eksempel jobbe som tolkeformidler, tolk for døvblinde, tolk for døve innvandrere og i internasjonale sammenhenger.
Søknadsfristen for å søke studieplass med realkompetanse eller særskilt vurdering er 1. mars og ordinær søknadsfrist er 15. april. Les mer om dette her: http://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/

På nettsidene til Høgskulen på Vestlandet står det mer om studieprogrammet til tegnspråk og tolking: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/tst/

I linken under er det et intervju (på engelsk, ASL og internasjonalt tegnspråk) med døve tolker i Finland og Danmark: https://streetleverage.com/2016/01/deaf-interpreters-in-denmark-and-finland-an-illuminating-contrast/

Ingeborg Skaten er leder for forskningsprosjektet «Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk» og kan sikkert bidra om det er noen som har spørsmål.

This entry was posted in Kurs, Språk, Tolk. Bookmark the permalink.