Kommer du? Noter datoen, torsdag 22. mars 2018 kl. 18!

Plakat - Vil du være tolkeformidler for en kveld

This entry was posted in Foredrag, Kunngjøring, Tolk. Bookmark the permalink.