Tradisjonell besøk i døvesenter av tegnspråk- og tolkestudenter fra Høgskulen på Vestlandet – onsdag 22. august 2018

“Som i alle år” starter høgskulen i august med å besøke døvesenteret. Nye tegnspråk- og tolkestudenter (1. års studenter) lærer å bli kjent med døvesenteret. Tolkestudenter i 2. året gjør storsalen klar til bruk, serverer lunsj, og rydder etterpå. Tolkestudentene i 3. året stemmetolker fra døves tegnspråk til talespråk (til 1. års studenter). Bildet, fotografert i storsalen, viser studentene fra alle de tre årsklassene. Foto: ra.

Studentene 2018-2019

Under ser vi lærerne ved tegnspråk- og tolkelinjen, fra venstre: Ingeborg Skaten, Elisabet T. Olsen, Benjamin Donald Anible, Toralf Ringsø og Kjersti Skagen. Birgitte Torbjørnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Lærerne

This entry was posted in Arrangement, Døvesenter, Tolk. Bookmark the permalink.