Bergen Litteraturfestival 14.-17. februar

Bergen internasjonale litteraturfestival – LittfestBergen – arrangeres for første gang på Litteraturhuset i Bergen 14.–17. februar 2019.

Festivalen presenterer internasjonal og norsk litteratur på sitt aller beste – fire dager med samtaler, foredrag, debatter, opplesninger og framføringer. LittfestBergen ønsker å legge til rette for tolking til tegnspråk ved behov på festivalarrangementene.

Ta kontakt med festivalen på littfest@litthusbergen.no før 10. januar hvis du har behov for tolking, og skriv hvilke arrangement du har lyst til å gå på. Festivalen slipper stadig nye arrangement på littfestbergen.no

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.