Quiz-kveld fredag 15. mars 2019 med diskusjon om bruk av lokaler i 3. etasje – og pub-/sosialkveld – Ungdomsklubben og Beast var også med

Gruppene fikk utdelt hvert sitt A3-ark med tegninger (uten navn) – der de skrev inn forslag til hva lokalene skal brukes til, og hva 3. etasje skulle hete. Alle forslagene er nå samlet. Det blir spennende å se hva resultatet blir. Quiz-kvelden – ledet av Martin Skinnes – ble vunnet av gruppen til Tor S. Fiksen. (Sonja Myhre Holten fra Språkrådet var med sammen med oss. Hun var i Bergen i anledning Tolkeforbundets faghelg og årsmøte.)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.