Foredrag om kjønnsskifte 4. april utsatt til 12. september 2019

Emilo (døv) fra Danmark skulle komme og holde foredrag om kjønnsskifte torsdag 4. april 2019. Men det har hendt noe som gjør at han ikke kan komme som avtalt. Vi ble derfor enig om å utsette det til torsdag 12. september 2019 kl. 19.00. Les ellers mer her.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.