Til medlemmer: Har du flyttet? Du kan selv logge inn i NDFs medlemsregister og skrive inn ny adresse der

Den nye personvernloven sier at vi ikke kan sende innmelding av nye medlemmer via e-post, og heller ikke melde adresse endring via e-post heller. Det må gjøres på en sikker måte.

Innmelding kan du selv gjøre her: http://doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem

Skal du melde ny adresse, gjør du det her:
https://ndf.regweb.no/api/v1/example?page=remote_index

Er du usikker på hvordan du gjør det, kan du få hjelp på kontoret i Bergen Døvesenter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.