Tolkestudenter 23.-26. april 2019

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland får tolkestudenter i praksis fra 23.04.2019  til 26.04.2019. Studentene skal være med faglærte tolker ut på oppdrag for å fortrinnsvis tolke. Studentene har taushetsplikt når det gjelder konfidensielle opplysninger de får i forbindelse med tolkespraksisen. Vi håper på fortsatt godt samarbeid, forståelse og velvilje. Med vennlig hilsen Tolketjenesten i Hordaland

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.