Smittesporing – ukjente numre

Det har vært en del oppslag på aviser om at man må ta telefonen dersom det ringes fra et ukjent nummer, da det kan være smittevernskontoret som ringer.

Hva med oss døve? Etter samtaler med smittevernskontoret i Bergen Kommune, sier de at hvis de ikke får kontakt etter å ha ringt, vil de da sende en SMS. Denne vil inneholde hvorfor de tar kontakt og hvordan du kan komme i kontakt.

Hvis du får telefoner og du ikke aner hvem det er, så bør du regne med at det er smittevernskontoret. Du kan da bruke bildetolk eller lignende tjenester for å komme i kontakt og undersøke det.

Hvis du opplever utfordringer med slike ukjente mobilnumre og føler at smitteoppsporingen er komplisert eller utfordrende, ta kontakt. Da kan jeg ta kontakt med Smittevernskontoret og gi tilbakemelding hvordan vi døve og hørselshemmede opplever det, og de kan da forbedre tjenesten sin. Se video her på Facebook: https://www.facebook.com/bergendovesenter/posts/3748892371793177

God helg alle sammen! ?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.