Innkalling av årsmøte den 24. september 2020

Bergen Døvesenter kaller inn til årsmøte den 24. september 2020.

Innkallingen er vedlagt. For å forebygge smittevernstiltak ber vi om at du som er interessert i å delta på årsmøte skriver inn ditt navn og telefonnummer. På den måten sparer vi arbeid i forkant av årsmøte, og ha et visst oversikt over hvor mange som kommer. Det er selvfølgelig ikke pålagt, og alle som vil kan komme. Bergen Døvesenter må likevel ta hensyn til antall personer i samme lokale.

Hvis du er forhindret fra å delta på grunn av at du er i risikogruppen, ta kontakt med daglig leder. Send en video av hva du ønsker å stille spørsmål til, og dersom daglig leder eller styret kan besvare, vil dette bli besvart, eller tatt opp til diskusjon. Alle spørsmål og svar vil bli delt på årsmøte.

Link til registrering av navn og telefonnummer: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAc5Bu91UN1k0TTE5QjVKUVhZUkhPWVkxOU1HTFk1Sy4u

Kontakt daglig leder på e-post: post@bgds.no hvis du har spørsmål.

Les innkallingen her:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.