HVL sine døve tolkestudenter skal i praksis 25.01-19.02

Informasjonsvideo fra HVL

Informasjonstekst fra Gro Hege Saltnes Urdal og Ingeborg Skaten:

Som mange av dere vet, i år har vi også døve tolkestudenter som skal ut i praksis, på 3. året. Til dere på praksisstedene, og til døve tolkebrukere, har disse studentene laget en informasjonsvideo på tegnspråk – hvor de presenterer seg selv og typiske situasjoner hvor døve tolker brukes.

Som de selv sier: Dette er ennå nytt her i Norge, og det er nytt både for oss på utdanningen og dere i praksisfeltet. Derfor er det så viktig at vi alle samarbeider for at det skal bli en så god praksis som mulig for studentene og opplevelse for tolkebrukerne, både døve og hørende. Og selvsagt for dere som skal veilede.

Studentene er spente og gleder seg til å komme ut i praksisfeltet og vi er glad for at dere tar imot med en sånn positiv innstilling.

Er det noe dere lurer på, gjør som studentene oppfordrer: snakk med dem, eller ta kontakt med oss (på HVL)

(KOPIERT FRA 2020)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.