Seniorgruppen har gjennomført årsmøte 11. mars

Senior gjennomførte årsmøte den 11. mars. Årsmøtet startet kl. 11, og det var til sammen 11 oppmøtte med hver sin faste tilviste plass.

Bergen Døvesenter gratulerer seniorgruppen med gjenvalg, og ser fram til samarbeidet i 2021.

Styret som ble gjenvalgt er:

Arne Nesse – leder

Ingunn Storlykken Herland – styremedlem
Norunn Kalvenes – styremedlem
Hans Erik Tofte – styremedlem
Gerd Berit Ersland – styremedlem

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.

1. og 2. varamedlem velges på et medlemsmøte under et av seniortreffene.

Valgkomitéen består av:

Hans Birger Nilsen
Dag Hafstad
Birgit T. Karlsen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.