Informasjon fra Tolketjenesten

Teksten er kopiert fra Tolketjenesten sitt Facebook-innlegg om tolkebestillinger;

Vi minner om at tolketjenestene har fått en ny nettløsning for å bestille tolk. 😊 Du logger deg inn via denne nettsiden: tolkebestilling.nav.no

Hvis du er usikker på hvordan du bruker bestillingsløsningen, finner du bruksanvisninger på tegnspråk, tekst og tale på Kunnskapsbanken sine sider: https://bit.ly/2NDsdzt

Tidligere fikk du beskjed fra tolketjenesten når vi mottok bestillingen din, skaffet tolker osv. Nå kan du selv sjekke status for oppdragene dine ved å logge deg inn i bestillingsløsningen.

Vær oppmerksom på at du foreløpig ikke får varsel når oppdragene dine endrer status. En slik varsling vil komme på plass etter hvert.

Hvis du lurer på hvorfor du må bruke elektronisk ID for å logge deg inn, kan du lese mer om dette på NAV sine nettsider: https://bit.ly/3vWxLGT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.