Har du lyst til bli med i Museumsutvalget?

Museumsutvalget i Bergen Døvesenter ivaretar minner fra døvehistorien i Bergen og i Vestland fylke. Utvalget består i dag av Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda (leder). Det er ønskelig med en eller to personer til i utvalget, som er interessert i døves historie og døvemuseet i døvesenteret.

Det som man ønsker å gjøre i tiden framover, er å friske opp døvemuseet i 2. etasje. Det er nokså trangt der i dag. Utvalget skal diskutere hva som er viktig å ha i museet, og hvordan det skal se ut. Dette museet – et lokale på 28 kvadratmeter – ble åpnet i forbindelse med Døves Kulturdager i Bergen 20.-24.september 2000, og har eksistert i snart 21 år. Det har vært mange besøkende til døvemuseet fra Bergensområdet, fra hele landet og fra utlandet, noe gjesteboken i museet vitner om.

Museumsutvalget skal også påse at dokumenter og ting av verdi for historien, skal tas vare på. Utvalget skal bli enige om hvordan det skal gjøres.

Det er også ønskelig å invitere medlemmer og interesserte til enkelte kvelder der man forteller litt fra døvehistorien, og likeså kommer med nye saker som kan være interessant for museumsutvalget.

Er du interessert i å være med i museumsutvalget, ta kontakt med daglig leder Martin Berhovde nå eller innen 30. april. Du kan også spørre ham eller Rune Anda om det er noe du lurer på.

Bilder:
1) Overblikk over døvemuseet i Bergen Døvesenter
2) Rune i Byarkivet, ved hyllen som Bergen Døvesenter leier. Vi har styreprotokoll fra møtene i døvesenteret i mer enn hundre år oppbevart der.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.