Senterstyret – bilde og presentasjon

Senterstyret valgt på årsmøte 18. mars 2021

Foran fra venstre:
Irja Marie Eide Mølmen – 1. varamedlem
Edvard Rundhaug – styreleder
Celine Nord Tøkje – styremedlem (1 år igjen)

Bak fra venstre:
Espen Rosvold – styremedlem (valgt inn i 2021)
Tor Fiksen – nestleder (valgt inn i 2021)
Lena Mei Kalvenes Anda – 2. varamedlem
Helge Herland – styremedlem (valgt inn i 2020)

Helt bakerst står daglig leder Martin Berhovde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.