Bergen Døvesenter inviterer til medlemsmøte 20. mai 18.00

Vi inviterer til medlemsmøte torsdag den 20. mai 18.00.

Dagens tema er “trenger vi egentlig døvemuseet i 2. etasje?”. Er det behov for nye tanker rundt dette? Trenger vi å modernisere døvemuseet? Kanskje du har idéer eller tanker rundt museet som vi kan se på. Museumsutvalget med tre medlemmer inviteres til å legge frem sine tanker. Vi håper du kan delta og bidra med dine tanker rundt museet!

Vi har til sammen fem saker på medlemsmøte, som er døvemuseet, så skal daglig leder presentere kontorlokaler i Døvesenteret, og plan for kontorløsninger.

Vi arbeider også med arbeidsprogram. Med tanke på fremtiden for å nå ulike aktiviteter i Døvesenteret, trenger vi arbeidsprogrammet. Vi trenger deg og dine innspill til hva du ønsker vi skal jobbe med.

Så vil vi orientere litt om oppussing og vedlikehold på Døvesenteret, og til slutt er det åpen time hvor du kan stille spørsmål til oss i styret, vi skal prøve å besvare de best mulig.

Medlemsmøtet er åpent for alle som er både medlemmer eller ikke. Vi skal selvsagt følge smittevernstiltak også. Vi serverer kaffe.

Se under for video fra styreleder Edvard Rundhaug

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.