Regjeringen oppretter et tegnspråkutvalg

I en pressemelding idag kunngjorde kultur- og likestillingsministeren Abid Raja (V) at regjeringen oppretter et offentlig tegnspråkutvalg i kjølvannet av språklova.

Limt inn fra nettsiden:

Regjeringen oppretter et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk.

– Norsk tegnspråk er under press, og språket har i tillegg en brukergruppe med et særegent utgangspunkt. En samordnet politikk på tegnspråksfeltet er nødvendig, både for å styrke en sårbar del av den språklige kulturarven vår, men også for å sikre at så mange som råd kan delta i samfunnet på like vilkår, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Utredningen ble varslet i språkloven, som ble behandlet av Stortinget våren 2021. I loven, som trer i kraft fra 1. januar 2022, er norsk tegnspråk formelt anerkjent som det nasjonale tegnspråket. Språkloven slår fast at norsk tegnspråk er språklig og kulturelt likeverdig med norsk og at offentlige organer skal fremme norsk tegnspråk. Les mer i artikkelen lenket under:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-opprettet-tegnsprakutvalg/id2867504/

I tegnspråkutvalget er døve sterkt representert, med seks av 10 deltakere som er døve. Blant de finner vi vår tidligere daglig leder Rune Anda.

Oversikt over medlemmer i utvalget:

Hilde Haualand, professor, Oslo (leder)

Joseph Murray, professor, Ål

Torill Ringsø, ph.d.-student, Trondheim

Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis, Trondheim

Arnstein Overøye, lærer, Stavanger

Sissel Gjøen, miljøterapeut, Oppegård

Hilde Sollid, professor, Tromsø

Rune Anda, pensjonist, Bergen

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Oslo

Camilla Høiberg, administrasjonsdirektør, Oslo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.