Tegnspråkutvalgets nettside

Regjeringen har laget en nettside hvor interesserte kan følge med på tegnspråkutvalgets arbeid

https://nettsteder.regjeringen.no/tegnsprakutvalget/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.