Tolkestudenter – informasjon fra NAV Tolketjenesten

I uke 4-7 skal to tolkestudenter fra 3. året på HVL ha sin andre praksisperiode hos Tolketjenesten i Vestland. I uke 6-7 kommer det også en student frå 3. året på NTNU, som skal ha sin bipraksis her i Bergen. Så, i uke 9-11, kommer studenten fra 3. året NTNU som var her før jul tilbake for sin siste praksisperiode.

Alle studentene skal være med i ulike tolkesituasjoner, både på skjerm og ved oppmøte. De har samme taushetsplikt som tolkene fra tolketjenesten, og vil bli fulgt opp av sine veiledere både før, under og etter oppdrag. Ta godt imot dem!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.