2012-10-18 Tobru

Informasjon/foredrag om prosjektet TOBRU
torsdag 18. oktober 2012 kl. 19-20.30

Margareth Hartvedt besøkte Bergen Døvesenter torsdag 18. oktober og fortalte om prosjektet som hun har ansvaret for, i samarbeid med Stig-Krarup Pedersen. 


Publikum klar til å følge med. Bildet er tatt før vi startet. Etterhvert kom det en del. Kveldens vakt, Martin, telte 60 personer tilsammen. Her ser vi at studenter fra tolkelinjen ved Høgskolen i Bergen også kom for å høre på. Margareth brukte tegnspråk, uten stemmetolk. Her så det ut til at det gikk kjempefint for alle (eller de fleste) å få tak i hva Margareth hadde å fortelle.


Det viktigste målet med TOBRU-prosjektet er at både tolker og brukere skal komme godt overens med hverandre. Forstå hverandre. Komme på “bølgelengde” med hverandre. Samspillet må passe mellom tolken og brukeren. Det vil da si at også tegnspråkbrukere (døve) har behov for å lære hvordan vi skal bruke tolken(e). Det som også er viktig er å heve kunnskap og rettigheter hos tolkebrukerne. Det var veldig mye fornuft i det Margareth sa.


Prosjektet begynte i januar 2012 og vil bli avsluttet i juni 2013. Prosjektgruppen, der Norges Døveforbund v/Sissel Gjøen også er med, skal føre til noe, og brukes i mange sammenhenger. Også i forbindelse med kurs på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. (Foto: Ra)

Skip to content