2013-01-17 Gammel hus

Vaktmesterhus-2007

Ca 30 var møtt fram for å diskutere hva vi synes bør gjøres mht det gamle “vaktmesterhuset”. Tor S. Fiksen var møteleder. Han ønsket velkommen og sa seg glad for at  Døves menighet ville ha åpen diskusjon i døvesenteret. Det er Døves menighet som eier det gamle huset, og store deler av tomten her. Døvesenteret eier det store huset + 4 meter ut på hver side samt opp til veien på inngangssiden. Guri Kaland Sværen innledet, og så var det arkitekt Lasse Bjørkhaug som hadde ordet. (Han var døvekirkens arkitekt – innviet i 1989 – og likeså arkitekt da Døvesenteret ble ominnredet i 1985-86.)
Det gamle “vaktmesterhuset” var bebodd av tidligere vaktmester Svein Tømmerbakke. Etterat han flyttet til Ål, var huset ikke i bruk. Den bare sto der og “forfalt”. Ikke noe pent syn. Noe må gjøres, er alle enige om.

Det ble en fin kveld, og Tor ledet gjennom diskusjonen på en fin måte. Noen ønsket at det gamle “vaktmesterhuset” skulle rives.

Det var også ulike ønsker og forslag til hva huset kan brukes til, hvis man blir enige om å beholde det, vedlikeholde og gjøre det klar til et eller annet formål. Aktivitetshus? Bolig? Studenthybel? Døvemuseum? Idrettshall? I tillegg egen ballbinge ved siden av (på baksiden)?

Man ble enige om at man ikke skal forhaste seg, og heller fortsette med nye diskusjoner. Men først: Torsdag 24. januar kl 16 og utover blir det dugnad. Da skal ting som er inni huset, kastes i en stor container. Kanskje – når man først er der inne og ser rundt i begge etasjene – kan man få en føling av hvordan man kan tenke seg huset skal bli?

Vi har en interessant tid i vente.

P1010631

P1010625 P1010627  P1010629
Hyggelig gjensyn med arkitekt Lasse Bjørkhaug. (To tolker var på plass i storsalen den kvelden.) P1010632 P1010633 P1010634 P1010635 P1010636 P1010637 P1010638

P1010628