2015-03-26 Mensa

MENSA

Torsdag 26. mars 2015 hadde vi besøk av Maren Oriola i Bergen Døvesenter. Hun var invitert hit for å fortelle om organisasjonen MENSA.

Maren-3

Hjemmesiden til www.mensa.no orienterer om IQ og intelligens slik:

«Det finnes en rekke foreninger rundt om i verden for personer med høy intelligens, men hva er egentlig intelligens?

En vanlig misforståelse er at personer med mye kunnskap eller faglig dybde og dyktighet har høy IQ, men det er ikke nødvendigvis tilfellet, selv om høy intelligens er et godt utgangspunkt for det. Enkelt sagt beskriver intelligenskvotienten (IQ) logisk sans og evnen til å lære. Likevel vil et barn med høy intelligens  i stor grad være avhengig av stimulans fra miljøet rundt seg og egen motivasjon for å utnytte den iboende intelligensen, og utvikle evnene sine.

Den grunnleggende intelligensen er medfødt og det finnes per i dag ingen kjente metoder for å øke intelligensen. Men intelligensen er en hjernens primus motor i all læring, derfor har mennesker ulikt evnepotensiale.»

Dette, og mye annet, har Maren på en glimrende måte forklart oss som var til stede og «hørte» på henne.

Maren-1

MENSA er en organisasjon for medlemmer med IQ lik eller høyere enn 130. Ser man på diagrammet over, skjønner man at det er vanskelig å komme gjennom «nåløyet». Bare ca 2% av befolkningen har IQ som ligger på minst 130 IQ. Av 100 personer er det bare 2 som oppnår det.

MENSA ble opprettet i 1946, etter annen verdenskrig, opplyste Maren. Formålet var å få en organisasjon med personer med høy intelligens. Man ønsket å unngå en ny verdenskrig. Disse personene skulle da fungere som rådgiver for blant annet politikere. Etter hvert har organisasjonen utvidet seg, og nå omfatter det mange medlemmer fra hele verden. Organisasjonen i Norge heter “MENSA Norge».

Det er vel vanlig blant folk å tenke at døve hører til lavnivå-intelligens?

Det er derfor kjekt å vite at også døve er medlemmer der. Både Maren (medlem i 2011) og søsteren Berna (medlem i 2014) har fortalt åpent at de er med J.

Maren sa at medlemslisten hos MENSA er konfidensielt (hemmelig). Ingen får lov til å røpe hvem som er medlem der. Gjør man det, blir man ekskludert. Grunnen til hemmeligholdelse er forståelig. Skulle navnene bli frigitt, vil mange kanskje ha den holdning til en nabo som er MENSA-medlem: «Du er en skrytepave.» «Du tror du er noe.» Noe i den dur. Men noen – som Maren og Berna – lar andre vite at de er medlem.

Medlemmene kontakter hverandre, svarer på spørsmål fra hverandre. Der er folk som vet masse om bestemt tema/fag, som andre medlemmer har glede av å få del i.

På MENSA sin hjemmeside har også ikke-medlemmer anledning til å komme med spørsmål, og får svar.

Vil du teste deg selv, kan du gjøre det her: http://www.mensa.no/iq/hjemmetest/

Når du er ferdig med å svare på de 35 figuroppgavene (innen 25 minutter!), blir du gitt et omtrentlig IQ-tall.

Takk for en fin kveld, Maren!

Fra kunngjøringen:

2015-03-26 Foredrag

Skip to content