2016-05-19 Litteraturhuset

Panelsamtale i Litteraturhuset torsdag 19. mai 2016

2016-05-19 19.03.53

Språkrådet arrangerer av og til debatter/samtaler for å fokusere på forskjellig språkpolitiske problemstillinger.

Torsdag 19. mai 2016 kl. 19:00 – 21:00 var turen kommet til Bergen på Litteraturhuset, Alvers sal, for å snakke om norsk tegnspråk. Dette skjedde i samarbeid med Bergen Døvesenter.

Målet for samtalen var å få økt kunnskap om norsk tegnspråk slik at vi kan være med på å bidra til at statusen til norsk tegnspråk heves i Bergen.

I kunngjøringen sto det: “Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk gjennom St. meld 35 (2007- 2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg språkpolitikk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige bruksfunksjoner. Videre sier samme melding at tegnspråk ikke må sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn.

I et språkpolitisk perspektiv fastslås det at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet.

Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på.”

Foto: Rune Anda

2016-05-19 19.01.21

Klar for kveldens panelsamtale i Alver-salen i Litteraturhuset. Helene tok vel bilde av publikum…

2016-05-19 19.13.28

Helene Hodneland Sæle representerte Bergen Døvesenter i panelet. Hun (og de andre) svarte på spørsmålene fra møteleder Petter Sørensen (helt til høyre) fra Statped ledet debatten. Han bor og jobber i Stavanger. Møtelederen sa at det har skjedd mye bra i Bergen i det siste, blant annet direktetolket byståremøter og tolket tale på 17. mai. Helene  hadde mye viktig å si, blant annet tok hun opp at man må sikre at døve innvandrere som kommer til Norge har rett til å lære tegnspråk. Hun nevnte også en hjertesak at man må fjerne “spesialpedagogikk”-stempelet på tegnspråk. Man må ikke “vente og se” eller snakke om “behov for” tegnspråk, hørselshemmede barn har rett til å lære tegnspråk fra fødsel av, alt annet er kulturrøveri og språkdeprivasjon. Hun mottok “rungende applaus” fra salen.

2016-05-19 19.17.54

Sonja Myhre Holten (nr to fra venstre) representerte Språkrådet. Hun fortalte at det har vært lignende debatt i Trondheim, Oslo og Stavanger også. Formålet er blant annet å heve tegnspråket og forståelse for språket lokalt. Derfor var det viktig at også myndigheter lokalt deltok i debatten samt lyttet til hva de andre hadde å si. Sonja sa blant annet at døve under opplæringspliktig alder har rett til å lære tegnspråk, men at Språkrådet jobber med å få endret loven slik at voksne også får denne retten.

2016-05-19 19.21.06

Kristin Øygarden (nr 2 fra høyre) representerte Bergen kommune. Hun er vararepresentant for Julie Andersland, som er byråd for klima, kultur og næring. Øygarden er også daglig leder i Kultur Vest. Tolk til venstre: Silje Osdal.
Hun sa mye bra, også om forslag om å innføre tegnspråk som valgfag i skolene og mere til. Vi har tatt opp det hun sa – på video her.

2016-05-19 19.24.39

Laila Ulvestad (til høyre) representerte Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Hun har tidligere vært lærer ved Bjørkåsen videregående skole i Bergen. Hun har også vært på knutepunktskolen Nordahl Grieg videregående skole og kjenner godt til tegnspråk og døveorganisasjoner. Hun har studert døves historie og berømmet døveorganisasjonene for hva som er blitt gjort for å oppnå og få gjennomført mange viktige saker.

2016-05-19 20.08.22

Hilde Maria Boberg Andresen er bystyrerepresentant for SV. Hun kom rett fra møtet i Bergen Bystyre (3-4 minutters gange) til Litteraturhuset. Hun er opptatt av at det blir ordentlig tilrettelagt tolketilgang ved helseinstitusjoner, som legevakter og sykehus. Dette er en sak som hun selv la fram for Bergen Bystyre 20. april 2016, og som endte med at det ble opprettet en komite som skal se på/jobbe med saken.

2016-05-19 20.26.31

Gro Hege Saltnes Urdal fra tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen, uttalte seg som leder av Nasjonalt Fagråd for Tegnspråk og tolking. Hun støttet det Helene sa om at det ikke er nok med 30 studiepoeng i tegnspråk for å kunne undervise barn i og på tegnspråk. Fagrådet har sendt brev til Kunnskapsdepartementet der de påpeker at 30 studiepoeng ikke er nok, lærerne bør minst ha 60 studiepoeng. men helst ha norsk tegnspråk som masterfag. De håper departementet endrer kravet i sin rammeplan for 5-årig lærerutdanning, som skal vedtas før 1. juni. I tillegg ser et utvalg, i regi av Nasjonalt fagråd, på mulighetene for å etablere en master i tegnspråk og tolking.

2016-05-19 20.30.14

Kjersti Mokleiv Brown er kommunikasjonssjef for Festspillene i Bergen 2016. Hun viste til det som ble opplyst at festspillene neste uke blir tolket. Hun ville spesifisere at det er åpningen av festspillene onsdag 25. mai som blir tolket (en time). Hvis man skulle ordne med tolk til alle ca 240 forestillinger, måtte arrangøren ut med ca en million kroner bare til tegnspråktolker. (Bergen Døvesenter har hele tiden vært imot at arrangører skal betale for tolkeoppdrag.) Tolken: Karen Klovning.

2016-05-19 20.40.49

Sunniva Schultze-Florey er rådgiver/jurist hos Hordaland fylkeskommune, og jobber blant annet sammen med Laila Ulvestad. Sunniva er også en aktiv politiker og talsperson i  Feministisk initiativ- Bergen/Hordaland. Hun var til stede i kveld som privatperson. De to siste årene har hun vist interesse for tegnspråk og tilgjengelighet for ulike grupper i samfunnet blant annet i samarbeid med Helene, som også er en aktiv politiker i gruppen.

2016-05-19 20.45.27

Ingvild Roald, tidligere lærer på Bjørkåsen. Hun er så stolt over å ha fått være med på å få godkjent tegnspråk som skolefag til universitetsopptak, og av elevene som gjennomførte så bra til tross for dystre spådommer.

2016-05-19 20.51.31

Trond Sjøvoll sitter i styret for HLF Bergen (tilsluttet Hørselshemmedes Landsforbund). Han har vært med å arrangere “tegnspråkkurs” i Bergen Døvesenter der han og noen andre fra HLF Bergen lærte tegn til tale (norsk med tegn). Han ønsket å vite om det finnes mer av tilsvarende kurstilbud til personer som ikke akkurat er i døvemiljøet. Ellinor Hjelmervik var tilstede og opplyste at Statped Vest har lignende tilbud.

 

2016-05-19 20.56.21

Bildet er tatt ca kl 21. I Alver-salen var det lagt ut 60 stoler + en del bak langs veggen. Vi regner med at det var ca 75 personer til stede, inkl. møtelederen og paneldeltakerne + tolkene.

2016-05-19 20.57.56

Det var flere som hadde ordet og som hadde spørsmål til panelet. Her ser vi Toralf Ringsø, som er nestleder i Bergen Døvesenter. Han takket deltakerne og publikum for en viktig og interessant kveld.

Skip to content