2016-05-25 Døv Tolk

Døve som tegnspråktolker

Tekst: Helge Herland. Foto: Toralf Ringsø.

Onsdag 25. mai 2016 var ca 60 deltakere samlet til et miniseminar i Bergen Døvesenter med tema «døve som tegnspråktolker». Deltakerne var en fin blanding av hørende tegnspråktolker og nysgjerrige døve. Seminaret var en del av prosjektet som Maren Oriola har om samme tema for Norges Døveforbund, finansiert av ExtraStiftelsen.

Foreleser var Arkady Belezovsky fra USA. Han arbeider blant annet som døv tegnspråktolk og han underviser på universitetsnivå i tegnspråk og i oversettelse mellom talespråk og tegnspråk, og oversettelse mellom ulike nasjonale tegnspråk.

0a 0c 0b

Ved forelesningen i døvesenteret brukte Arkady internasjonale tegn som ble tolket (mellomtolket) av Maren og fremført av den døve tegnspråktolken Kristin Fuglås Våge. Det var imponerende hvordan de tre klarte å holde det gående i fire timer, ikke minst de to norske døve tolkene som holdt det gående hele kvelden – vi er ellers vant med at hørende tolker bytter på oversettelsen hvert femtende minutt.

Arkady sitt hovedpoeng er at de fleste hørende tegnspråktolker aldri kan oppnå samme nivå i norsk tegnspråk som døve morsmålsbrukere av språket. Døve med norsk tegnspråk som første språk er de beste til å formidle budskap videre til andre brukere av norsk tegnspråk. I denne prosessen er de døve tolkene avhengig av et godt tosidig samarbeid med dyktige hørende tegnspråktolker. De hørende tegnspråktolkene har morsmålskompetanse i norsk talespråk. Dermed kan de to tolkene utfylle hverandre på en god måte, mente Arkady. Han sa at tre års høyskolestudier i tolking, der tegnspråk er ett av fagene, ikke kan gi god nok tegnspråkkompetanse til de hørende studentene.

Arkady fortalte at døve tegnspråktolker nå finnes i mange europeiske land og også blant annet i USA og Japan. Norge henger langt etter som enda ikke har døve tegnspråktolker. Han fremholdt de mange fordelene ved å ha tolketeam der hørende og døve samarbeider, han var innom mange tolke-etiske spørsmål og andre utfordringer knyttet til yrket som tegnspråktolk. Arkady understreket også hvor viktig kunnskap om døves kultur er i tolkejobben, og hvordan de ulike tolkeoppdragene krever kunnskap innenfor ulike sjangere – altså spesielle kunnskaper innenfor det området det skal tolkes til og fra.

Så gjenstår det å se om det blir mulig å få til en god utdanning av døve tegnspråktolker ved de tre høyskolene som i dag utdanner hørende tegnspråktolker her i landet? Om Nav har vilje til å åpne for ansettelse av døve tegnspråktolker? Og om hørende tegnspråktolker og døve tegnspråktolker kan bygge opp et samarbeid til beste for den gruppe de skal betjene i samfunnet.

0d 0e 1 2 3 4

Skip to content