2016-08-25 Tolkestudenter

Torsdag 25. august kl 09.00-14.00 hadde Bergen Døvesenter besøk av Tegnspråk- og tolkestudenter ved Høgskolen i Bergen

Hvert år i august siden 2004 har døvesenteret hatt besøk av nye studenter ved tegnspråklinjen (1. året) + tolkelinjen (2. og 3. året). Formålet er at de nye studentene ble kjent med døvesenteret (og naboene: Døvekirken og Konows senter). Studentene på 2. året forberedte og serverte lunsj mens studentene på 3. året tolket for de nye studentene (fra tale til tegnspråk, og fra tegnspråk til tale).

Foto: Rune

1

De nye studentene på tegnspråklinjen ved Høgskolen i Bergen (1. årsstudenter)

2

Studentene ved tegnspråktolklinjen ved Høgskolen i Bergen (2. årsstudenter). De sto for forberedelse og servering av lunsj i døvesenteret.

3

Studentene ved tegnspråktolklinjen ved Høgskolen i Bergen (3. årsstudenter). De fulgte de nye studentene rundt i “døvelandet” og tolket, også fra tegnspråk til tale (blant annet fra daglig leder Rune Anda).

4

LÆRERNE! Fra venstre: Kjerstin, Elisabeth, Ingeborg, Birgitte og Toralf.

5

28

29

30

Kirken

Studentene på vei fra døvekirken til Konows senter.

Skip to content