2018-11-29 TMFOK

Torsdag 29. november 2018 kl. 18.00 inviterte Bergen Døvesenter til

“Tegnuttrykk”-kveld

Interessen var like stor som forrige gang vi hadde samme tema, torsdag 16. mars 2006 🙂

Det var på forhånd kunngjort at den døve døvelæreren, Martin Skinnes, skulle lede tegnuttrykk-kvelden. Styreleder Edvard Rundhaug ønsket deltakerne velkommen. Han meldte at det hadde hendt noe som gjorde at Martin ikke kunne komme. På kort varsel stilte daglig leder Rune Anda, samt ungdommene Iselin Hauge og Lena Mei Kalvenes Anda opp slik at kveldens program kunne gjennomføres. Man visste at det ville komme nærmere hundre personer, deriblant studenter fra tegnspråk- og tolkelinjen ved Høgskulen på Vestlandet, tegnspråkelever ved Nordahl Grieg vg. skole, tegnspråkelever fra tegnspråkkurs i døvesenteret o.a. De fleste hørende som nok syntes at tegnuttrykk er spennende å få med seg, tegn som man ikke direkte kan oversette til ett norsk ord. 

Daglig leder opplyste at han – som 8 åring – begynte på døveskolen i Holmestrand i 1961. Han mistet hørselen i 3 års alderen, og kunne litt norsk. Mange (de fleste?) døve barn på døveskolen kom dit uten en gang å ha lært norsk (skrift/tale). Men kommunikasjon døve barn imellom gikk flytende, uten bruk av norsk! Han antok at det meste av tegnuttrykkene vi bruker i dag, muligens kom fra døveskolene. Døve barn brukte mye av det, som en naturlig kommunikasjonsform. (Og etterhvert lærte norsk de årene de gikk på døveskolen.)

Daglig leder og Iselin Hauge presenterte ca 30 tegnuttrykk før vi tok pause. På lerret sto det for eksempel: “Fø”, “Gidder ikke”, “Jeg gir blaffen”/”Jeg bryr meg ikke” m.m. Før de viste tegnene, kunne man se at mange i salen kunne mye 🙂

Etter pausen ble det artig! Martin Skinnes hadde laget 30 spørsmål i Kahoot! – som Lena Mei Kalvenes Anda tok ansvaret for. Spørsmålene var for eksempel: “iiiii”, “uuuu”, “sammenknepet munn”, “ffff”, sammen med 4 svar-alternativer, for eksempel a) Jeg vet ikke, b) Sint, c) Håpløs, d) Skuffet. Noe sånt hele veien. Etter hvert som rett svar kom, presenterte Lena Mei tegnuttrykkene.

65 personer (av mellom 80-90) i salen deltok – og svarte via mobiltelefonen. Resultatene kunne vi følge med på storskjermen. Mange hørende deltakere fikk høy poengscore! Det så ut til at noen klarte å svare alt riktig, imponerende!

Lena Mei Kalvenes Anda ledet Kahoot! – tevlingen.

Mange har allerede trykket svar på mobiltelefonen, alle fulgte med og var ivrig i å taste svarene. Det var utvilsomt kveldens høydepunkt 🙂

Takk til Martin Skinnes for å ha forberedt Kahoot! spørsmålene. Han har mer på lager, og kommer tilbake til det både med introduksjon om tegnuttrykk og Kahoo! – i vinter.