BGDS-logo
Arrangement

Årsmøte i Bergen Døvesenter 17. mars 2016

Med 46 medlemmer tilstede på Årsmøte. Årsmøte varte 1 time og 45 minutter. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt uten bemerkninger og fikk dette utfallet: Leder:

940x198-logo-transparent.png

Konto 1503.30.31960 (opprettet av Bergen Døvesenter 20.09.2012) Siden nyttår 2013 er det overført kr 476.916 til Madagaskar (derav kr 35.000 i 2022) Saldo i dag: Kr 49577.

Skip to content