Monthly Archives: March 2019

Foredrag om kjønnsskifte 4. april utsatt til 12. september 2019

Emilo (døv) fra Danmark skulle komme og holde foredrag om kjønnsskifte torsdag 4. april 2019. Men det har hendt noe som gjør at han ikke kan komme som avtalt. Vi ble derfor enig om å utsette det til torsdag 12. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foredrag om kjønnsskifte 4. april utsatt til 12. september 2019

Tolkestudenter 23.-26. april 2019

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland får tolkestudenter i praksis fra 23.04.2019  til 26.04.2019. Studentene skal være med faglærte tolker ut på oppdrag for å fortrinnsvis tolke. Studentene har taushetsplikt når det gjelder konfidensielle opplysninger de får i forbindelse med tolkespraksisen. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tolkestudenter 23.-26. april 2019

Til medlemmer: Har du flyttet? Du kan selv logge inn i NDFs medlemsregister og skrive inn ny adresse der

Den nye personvernloven sier at vi ikke kan sende innmelding av nye medlemmer via e-post, og heller ikke melde adresse endring via e-post heller. Det må gjøres på en sikker måte. Innmelding kan du selv gjøre her: http://doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem Skal du … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Til medlemmer: Har du flyttet? Du kan selv logge inn i NDFs medlemsregister og skrive inn ny adresse der

Rådgivningskontor for hørselshemmede flytter 28. mars 2019 til Damsgårdsveien

RÅDGIVNINGSKONTOR FOR HØRSELSHEMMEDE OG DØVBLINDE flytter til nye lokaler i Damsgårdsveien 40 TORSDAG 28. MARS 2019 De får kontorer i 1.etasje. De er slått sammen med det nye Frisklivs- og mestringssenteret, men skal ha det samme brukerrettede tilbudet som før. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rådgivningskontor for hørselshemmede flytter 28. mars 2019 til Damsgårdsveien

Quiz-kveld fredag 15. mars 2019 med diskusjon om bruk av lokaler i 3. etasje – og pub-/sosialkveld – Ungdomsklubben og Beast var også med

Posted in Uncategorized | Comments Off on Quiz-kveld fredag 15. mars 2019 med diskusjon om bruk av lokaler i 3. etasje – og pub-/sosialkveld – Ungdomsklubben og Beast var også med

Årsmøtet i Bergen Døvesenter 14. mars 2019 ble gjennomført på litt over en time

Styret i Bergen Døvesenter 2019-2020 ser slik ut: Styreleder: Edvard Rundhaug. Styremedlemmer: Ole Morten Rolland og Alexander Kvalheim (de to har ett år igjen), samt Eva Vågen og Tor S. Fiksen (begge nye, valgt for to år). Styret skal konstituere … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøtet i Bergen Døvesenter 14. mars 2019 ble gjennomført på litt over en time

Tolkeforbundet (Norge) hadde årsmøte i Bergen 17.03.2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tolkeforbundet (Norge) hadde årsmøte i Bergen 17.03.2019

QUIZ-kveld og mere til – VELKOMMEN til døvesenteret fredag 15. mars kl. 18.00! Påmelding til post(a)bgds.no så snart du kan (gratis pizza – samt salg av drikkevarer)

Posted in Uncategorized | Comments Off on QUIZ-kveld og mere til – VELKOMMEN til døvesenteret fredag 15. mars kl. 18.00! Påmelding til post(a)bgds.no så snart du kan (gratis pizza – samt salg av drikkevarer)

Kontoret i mars 2019

I mars 2019 jobber Rune Anda 50% som daglig leder – og Helge Herland 50% som prosjektarbeider. Her er kontortidene deres. Se kontortidene i høyre kolonne.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kontoret i mars 2019

FRIST FOR BESTILLING AV BILLETTER TIL TEGNSPRÅKTOLKET FORESTILLING ER 8. MARS 2019 !

Posted in Uncategorized | Comments Off on FRIST FOR BESTILLING AV BILLETTER TIL TEGNSPRÅKTOLKET FORESTILLING ER 8. MARS 2019 !