Monthly Archives: September 2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Posted in Uncategorized | Comments Off on

FFO er interessert i å høre hva du synes om tilgjengeligheten i Bergen sentrum

FFO Bergen arbeider med et prosjekt for å kartlegge funksjonshemmede og kronisk syke sin opplevelse av universell utforming og tilgjengelighet i Bergen sentrum. Derfor ønsker vi at medlemmene hos Bergen Døvesenter besvarer en digital spørreundersøkelse. I undersøkelsen får medlemmene deres … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on FFO er interessert i å høre hva du synes om tilgjengeligheten i Bergen sentrum

Daglig leder i Bergen Døvesenter har ferie 9.-20. september. Kontoret blir da stengt. Men det er folk i huset: Vaktmester, renholder og en på kontoret til Norsk Døvehistorisk Selskap. Ellers kan man kontakte styreleder Edvard Rundhaug på edvard(e)bgds.no

Posted in Uncategorized | Comments Off on Daglig leder i Bergen Døvesenter har ferie 9.-20. september. Kontoret blir da stengt. Men det er folk i huset: Vaktmester, renholder og en på kontoret til Norsk Døvehistorisk Selskap. Ellers kan man kontakte styreleder Edvard Rundhaug på edvard(e)bgds.no

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland får tolkestudenter i praksis fra 16.09.2019 til 20.09.2019

Studentene skal være med faglærte tolker ut på oppdrag for å fortrinnsvis observere tolking. Studentene har taushetsplikt når det gjelder konfidensielle opplysninger de får i forbindelse med tolkespraksisen. Vi håper på fortsatt godt samarbeid, forståelse og velvilje.Med vennlig hilsen Tolketjenesten … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland får tolkestudenter i praksis fra 16.09.2019 til 20.09.2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Nå er NDFs medlemskort aktivert i JOYN! Du kan laste ned på mobiltelefonen din

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nå er NDFs medlemskort aktivert i JOYN! Du kan laste ned på mobiltelefonen din

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Torsdag 12. september kl. 19: Døv danske forteller om kjønnskifte

Les mer. Og velkommen til døvesenteret!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torsdag 12. september kl. 19: Døv danske forteller om kjønnskifte