Monthly Archives: August 2020

Torsdagskveld settes igang igjen!

Første kveld er torsdag 3. september kl. 17-20. Vi må følge smittevern regler for å kunne holde torsdagskvelder åpent, og vi har plass til opp til 40 personer. Det blir ingen tema kveld men et lite sosialt samvær med kaffe. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torsdagskveld settes igang igjen!

Innkalling av årsmøte den 24. september 2020

Bergen Døvesenter kaller inn til årsmøte den 24. september 2020. Innkallingen er vedlagt. For å forebygge smittevernstiltak ber vi om at du som er interessert i å delta på årsmøte skriver inn ditt navn og telefonnummer. På den måten sparer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Innkalling av årsmøte den 24. september 2020

Besøk av årets tolkestudenter

Årets førsteklassinger sammen med tredjeklasse i studiet tegnspråk og tolkning fra Høgskolen på Vestlandet besøkte Bergen Døvesenter i dag. De har fått presentasjon av Signo Konow senter og Døvekirken, og turen ble avsluttet med en presentasjon om Bergen Døvesenter og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Besøk av årets tolkestudenter

Smittesporing – ukjente numre

Det har vært en del oppslag på aviser om at man må ta telefonen dersom det ringes fra et ukjent nummer, da det kan være smittevernskontoret som ringer. Hva med oss døve? Etter samtaler med smittevernskontoret i Bergen Kommune, sier … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Smittesporing – ukjente numre

Overstått sommerferie

Vel overstått sommer! Håper alle hadde en fin sommerferie. Daglig leder er på kontoret nå, men det vil ikke være åpent i kveld, og heller ikke neste uke. Det startes opp med medlemskveld om to uker, den 20. august, hvis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Overstått sommerferie