Monthly Archives: October 2020

Digital Døves Kulturdager, 28 november

Som en konsekvens av korona, ble årets Døves Kulturdager utsatt til 2021. Drammen Døveforening skulle egentlig arrangere det den 25.-27. september. Norges Døveforbund har da lagt opp til og arrangert en digital Døves Kulturdager, som skjer den 28. november fra … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Digital Døves Kulturdager, 28 november

Seniortreff 15 oktober

Veldig hyggelig at så mange som 20 personer kom på torsdagens seniortreff. Praten gikk livlig hele tiden med litt info fra styret. Det ble bestemt at vi forsøker å ha julebord den 10. desember, men det er enda ikke bestemt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seniortreff 15 oktober

HVL sine døve tolkestudenter skal ut i praksis

Informasjonstekst fra Gro Hege Saltnes Urdal og Ingeborg Skaten: Som mange av dere vet, i år har vi også døve tolkestudenter som skal ut i praksis, på 3. året. Til dere på praksisstedene, og til døve tolkebrukere, har disse studentene … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on HVL sine døve tolkestudenter skal ut i praksis

Seniortreff 1 oktober

Vi hadde gleden for å åpne seniortreff torsdag 1. oktober med 11 seniorer pluss daglig leder. Til tross busstreiken må en si vi er fornøyd med fremmøte. Veldig hyggelig samling og praten gikk mellom oss i de timene vi var … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seniortreff 1 oktober