År 1971 – 1980

Forrige 1961 – 1970                                                                                                Neste 1981 – 1990

1980 – 20 årgang


Nr 1
24 . jan

Nr 2
28 . feb

Nr 3
27 . mars

Nr 4
24 . apr

Nr 5
22 . mai

Nr 6/7
26 . juni

Nr 8
28 . aug

Nr 9
25 . sept

Nr 10
23 . okt

Nr 11
20 . nov

Nr 12
18 . des

1979 – 19 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
apr

Nr 6/7
juni/juli

Nr 8
30 . aug

Nr 9
27 . sept

Nr 10
25 . okt

Nr 11
22 . nov

Nr 12
20 . des

1978 – 18 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6/7
juni/juli

Nr 8
aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1977 – 17 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6/7
juni/juli

Nr 8
aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1976 – 16 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
apr

Nr 4
mars

Nr 5
mai

Nr 6
juni

Nr 7/8
juli/aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1975 – 15 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6
juni

Nr 7/8
juli/aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1974 – 14 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6
juni

Nr 7/8
juli/aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1973 – 13 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6/7
juni/juli

Nr 8
aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1972 – 12 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6
juni

Nr 7/8
juli
/aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

1971 – 11 årgang


Nr 1
jan

Nr 2
feb

Nr 3
mars

Nr 4
apr

Nr 5
mai

Nr 6
juni

Nr 7
juli

Nr 8
aug

Nr 9
sept

Nr 10
okt

Nr 11
nov

Nr 12
des

Forrige 1961 – 1970                                                                                                Neste 1981 – 1990