Bgds

Huset-1
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen
Stiftet 30. mai 1880
E-post: post(a)bgds.no
Bankkonto nr. 5235.05.01053
Bergen Døvesenters gavekonto: 5238.68.10591
Organisasjonsnr: 939 467 203