Døves Hus – slik det så ut i 1984 – før oppussingsarbeid

Huset i 1984

KLIKK PÅ BILDET!
SLIK SÅ DØVES HUS ut i 1984, før oppussing. Tomten ble i 1983 kjøpt av Døves menighet med tanke på å bygge ny døvekirke (innviet 10. desember 1989). Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døveforening (som det den gang het) torsdag 14. februar 1985 vedtok salg av Welhavensgate 68 og kjøp av Kalfarveien 77 A med 64 stemmer, INGEN imot, og 2 blanke stemmer. Vi kjøpte huset av Døves menighet 26. juni 1985 for en symbolsk sum (kr 350.000). Mange dugnadstimer ble brukt av mange medlemmer i over halvt år.