Politisk debatt arr av Bergen Døveforening

Bergen Døvesenter har flere ganger hatt politisk debatt i døvesenteret i forkant av både kommunevalg og stortingsvalg: 2019: Politisk debatt torsdag 29. august 2019
2017: Politisk debatt torsdag 31. august 2017 2015: Politisk debatt torsdag 3. september 2015 2013: Politisk debatt torsdag 29. august 2013 2011: Ingen debatt i døvesenteret 2009: Stortingsvalg P-2009 P-2009b Arbeiderpartiet: Dag Ole Teigen (4.kandidat) Kristelig folkeparti : Astrid Aarhus Byrknes (5. kandidat) Rødt: Torstein Dahle (1. kandidat) Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (5. kandidat) Venstre: Lars-Henrik Paarup Michelsen (2. kandidat) Sosialistisk VenstrepartiTina Åsgård 2007: Kommunevalg P-2007 Arbeiderpartiet: Anders Kambo Tangerås (bystyrekandidat) Fremskrittspartiet : Liv Røssland Rød Valgallianse: Marte Mjøs Persen (3. kandidat) Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (6. kandidat) Sosialistisk Venstreparti: Tina Åsgård Venstre: Grete Kvilvang Kristelig Folkeparti: Norunn Hågan Walvick (4. kandidat) Tegnspråktolker: Gudrun Boge Karlsen, Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal 2005: Stortingsvalg P-2005 Anne-Grethe Strøm-Erichsen (AP), Arne Sortevik (FrP), Torill S. Nyborg (KrF) Rune Skjælaaen (SP), Audun Lysbakken (SV), Jan-Christian Kolstø (V) (Høyre glimret med sitt fravær.) Anne-Grethe Strøm-Erichsen (AP) var den siste som hadde ordet (kort sluttord fra hvert parti). Hun sa at det var godt gjort av Bergen Døvesenter å invitere til politisk debatt hvert annet år i flere år.  – Det er det ikke mange organisasjoner som gjør, sa hun. 2003: Kommunevalg P-2003 A: Terje Ohnstad (2. kandidat) FrP: Helen Kongshavn (6. kandidat) H: Harald Hove KrF: Ragnhild Mellingen (4. kandidat) RV: Marte Mjøs Persen SP: Arne Østgård SV: Tina Åsgård (3. kandidat) V: Hans-Carl Tveit (1. kandidat) 2001: Stortingsvalg (Navn ikke oppgitt i Budstikken) 1999: Kommunevalg (debatten gjennomført torsdag 26. august 1999) 1997: Stortingsvalg RV: Bjørg Sirevåg SV: Eirik Langeland Fjeld FrP: Gjermund Hageseter A: Sigrid Grytten H: Øivind Halleraker Sp: Mali Grete Aksnes KrF: Helen Fløisand V: Harald Hove P-1995 1995: Kommunevalg A: Anne Grete Strøm-Erichsen Sp: Kirsten Lysen H: Terje Hopen SV: Sissel M. Grønlie KrF: Helen Fløisand RV: Bjørg Sirevåg V: Hans-Carl Tveit 1993: Stortingsvalg RV: Frode Mannsåker SV: Leif Sande H: Erna Solberg V: Hans-Carl Tveit A: Tore Lervik Sp: Arne Østgard FrP: Erna Mundal Pedersen 1992: TEMAMØTE MED POLITIKERE 23. APRIL 1992 1991: P-1991 1991: Kommunevalg V: Hans-Carl Tveit A: Bjørg Haveraaen Sp: Marie Førde FrP: Erna Mundal Pedersen RV: Nora Linden H: Greta Braaten (KrF og SV kom ikke) 1981: Stortingsvalg AP: Hallvard Bakke (tolk: Evelyn Haugsvær) H: Brita Borge (tolk: Ingeborg S. Nesse) V: Marit Nes (tolk: Britt E. Skogstrand) SV: (tolk: Torill Zahl)