Senterstyret 2003 til nå

Styret i Bergen døvesenter siden 1880

Senterstyret i Bergen Døvesenter 2018-2019

Senterstyret 2018-2019

Bergen Døvesenter har hatt årsmøte 15. mars 2018. Det nye styret har hatt sitt første møte onsdag 21. mars. På bildet, som ble tatt av avgått styremedlem, Toralf Ringsø, ser vi bak fra venstre: Martin Skinnes (1. varamedlem), Alireza Emami Nejad (2. varamedlem), Alexander Kvalheim (styremedlem), Ole Morten Rolland (styremedlem) og Rune Anda (daglig leder). Foran fra venstre: Gabrielle Kverneland (nestleder), Edvard Rundhaug (styreleder) og Monica Lone Johansen (styremedlem).

Senterstyret i Bergen Døvesenter 2017-2018

Senterstyret-2017-2018

Bildet er tatt 20. april 2017. Bak fra venstre: Monica Lone Johansen (styremedlem), Toralf Ringsø (styremedlem), Alexander Kvalheim (2. varamedlem), Helge Herland (styreleder) og Rune Anda (daglig leder).Foran fra venstre: Gabrielle Kverneland (nestleder),Martin Skinnes (1. varamedlem) og Ole Morten Rolland (styremedlem). Foto: Tor S. Fiksen.

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Styrebildet over: Gjennomsnittsalderen: 39,5 år.

2012-2013

Styrebildet over: Gjennomsnittsalder: 32,5 år.

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004