2012-03-27 HLF Bergen

Hele styret i Bergen Døvesenter deltok, bortsett fra Tor som dro til USA på påskeferie. Vi ser 6 av de fra styret i døvesenteret til høyre på bildet.

Tirsdag 27. mars kl 18 hadde styret i Bergen Døvesenter et uformelt møte med styret i HLF Bergen i Nygaten 3, der HLF Bergen leier både kontor og møterom hos Mental Helse. Stedet er helt i sentrum av Bergen, nær Politistasjonen. Det morsomme er at Bergens Døvstummeforening ble stiftet i Nygaten 5 den 30. mai 1880, altså rett ved siden av.

Leder i HLF Bergen og daglig leder i Bergen Døvesenter har hatt jevnlig kontakt med hverandre siden høsten 2011. Matti (som han kalles) fortalte at han møtte Rune første gang på Hjelpemiddelsentralen sist høst. Matti hadde et par minutters «samtale» med ham. Men det var på «latin» sa han i innledningstalen sin. Vi pratet over hodet på hverandre. I januar var Matti på besøk i Bergen Døvesenter og hadde en times prat med daglig leder – med tegnspråktolk til stede. Bakgrunnen var forberedelse av saker som Matti eventuelt skulle ta opp på Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen kommune dagen etter. Matti er fast styremedlem der, med Rune som varamedlem. (Opprinnelig var det Arvid Hauge som var satt opp som varamedlem-kandidat med virkning fra 01.01.2012. Men Matti og Arvid kom fram til at Rune skulle inn som vara i steden, og slik ble det, godkjent av FFO Bergen).

Under samtalen i januar var vi enige om at vi har saker av felles interesse som vi kan kjempe sammen. Eksempelet er tekst på kino, tekst på tv, tekst-informasjon på display i samfunnet. Likeså var vi enige i at vi vil respektere og støtte hverandre i saker som vi hver for oss tilstreber for å oppnå – bedre tilgjengelighet for hørselshemmede (f.eks. teleslynge, forebyggende arbeid mot hørselsskade hos folk i samfunnet) og døve (f.eks. tegnspråk). Matti og Rune ble enige om å foreslå overfor styrene våre, etter årsmøtene, å få til et fellesmøte. Så da ble det til et første møte, invitert av HLF Bergen.

Matti sa blant annet at våre to organisasjoner kan kjøre i dobbeltspor i samme retning, og i felles saker møtes på samme spor, og unngå kollisjoner. Han sa seg glad for at Bergen Døvesenter støtter HLF Bergens resolusjon fra sitt årsmøte der de krever egen utdanning for skrivetolker ved Høgskolen i Bergen.

– Det er vanskelig å få tak i skrivetolker, sa han, – og mange ganger må vi avlyse vårt eget styremøte i HLF Bergen fordi vi ikke fikk skrivetolker!

Det er uhyre viktig med tilgjengelige skrivetolker for HLF Bergens medlemmer. Her i Bergen er det så altfor få skrivetolker.

Her ser vi lederen i HLF Bergen, Matthias Viktorsson som ønsker velkommen. Tegnspråktolken står klar.

Hilde Jannecke orienterte om Verdenskongress for tunghørte, som vil finne sted i Bergen i slutten av juni 2012.